DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oşinografi BL   412 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cahit ERDEM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FERİT KARĞIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FERİT KARĞIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere denizlerin ve okyanusların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste deniz suyunun fiziksel kimyasal özellikleri, denizlerin sınıflandırması, ekolojik faktörlerin organizmalar üzerine etkisi, bentik ve pelajik populasyonlar ve onların özellikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denizlerın ve okyonusların kımyasal ve fızıksel özelliklerını açıklar.
2) Kıtasal kayma, okyanus tabanlarının jeomorfolojisini açıklar.
3) Okyanusların dip örtüsünü açıklar.
4) Suyun özelliklerini açıklar.
5) Deniz suyunda bulunan temel, iz ve yan elementleri açıklar.
6) Deniz suyunun kimyasal özelliklerini açıklar.
7) Deniz suyundaki asılı partikülleri açıklar.
8) Denizlerde ışık dağılımını açıklar.
9) Denizlerde sıcaklık dağılımını açıklar.
10) Denizel organizmaların sınıflandırmasını açıklar.
11) Oşeanik planktonları açıklar.
12) Oşeanik nektonları açıklar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kıtasal kayma, okyanus tabanlarının jeomorfolojisi Kaynak ve okuma Tartışma
2 Okyanusların dip örtüsü Kaynak ve okuma Tartışma
3 Suyun özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
4 Deniz suyunda bulunan temel, iz ve yan elementler Kaynak ve okuma Tartışma
5 Deniz suyunun kimyasal özellikleri Kaynak ve okuma Tartışma
6 Deniz suyundaki asılı partiküller Kaynak ve okuma Tartışma
7 Denizlerde ışık dağılımı Kaynak ve okuma Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Denizlerde sıcaklık dağılımı Kaynak ve okuma Tartışma
10 Denizel organizmaların sınıflandırması Kaynak ve okuma Tartışma
11 Denizel organizmaların sınıflandırması Kaynak ve okuma Tartışma
12 Belgesel gösterimi Kaynak ve okuma Tartışma
13 Oşeanik plankton Kaynak ve okuma Tartışma
14 Oşeanik nekton Kaynak ve okuma Tartışma
15 Oşeanik megafauna Kaynak ve okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar