DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antibiyot. ve Etki Mek. BL   448 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri BL 448 Antibiyot. Ve Etki Mek. 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice GÜVENMEZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE GÜVENMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal ve biyolojik antimikrobiyal etkili ajanların mikroorganizmalar üzerindeki hedefleri, etkileri, mikroorganizmaların bu ajanlara karşı davranışları ve geliştirdikleri direnç mekanizmalarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Kimyasal Antimikrobiyal ajanlar, mikrobiyal üremenin kontrolü, Antimikrobiyal bir ajanın in vivo kullanımında organizmada izlediği yol. Antimikrobiyal ajanların uygulama yerleri ve yolları. Antibiyotiklerin hedefleri Sentetik antimikrobiyal ilaçlar Doğal antimikrobiyal ilaçlar: Antibiyotikler Hücre duvarı biyosentezini inhibe eden antibiyotikler: Penisilinler, sefalosiporinler, basitrasin, karbapenem, monobaktam, vankomisin Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler: makrolidler, aminoglikozidler, tetrasiklinler, linkozamidler DNA-giraz inhibitörleri: Kinolonlar (Nalidiksik asit) Lipit Biyosentezini durduranlar, folik asit metabolizmasında etkili antimikrobiyal ajanlar Sitoplazmik membran strüktürü ve fonksiyonunu etkileyen antimikrobiyal ajanlar: Polimiksinler, Daptomisin Antiviral ajanlar Antifungal ajanlar Antiparaziter ajanlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antimikrobiyal ajanların etkileri ve mikroorganizmaların direnç mekanizmalarını açıklar
2) Antimikrobiyal bir ajanın in vivo kullanımında organizmada izlediği yollları kavrar
3) Antimikrobiyal ajanların uygulama yerleri ve yollarını açıklar
4) Antibiyotiklerin hedeflerini kavrar
5) Sentetik antimikrobiyal ilaçları kavrar
6) Folik asit metabolizmasında etkili antimikrobiyal ajanları kavrar
7) Antiviral ajanları açıklar
8) Protein sentezini inhibe eden antibitotikleri kavrar: makrolidler, aminoglikozidler, tetrasiklinler, linkozamidler
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal Antimikrobiyal ajanlar, mikrobiyal üremenin kontrolü güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
2 Antimikrobiyal bir ajanın in vivo kullanımında organizmada izlediği yol güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
3 Antimikrobiyal ajanların uygulama yerleri ve yolları güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
4 Antibiyotiklerin hedefleri güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
5 Sentetik antimikrobiyal ilaçlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
6 Doğal antimikrobiyal ilaçlar: Antibiyotikler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Hücre duvarı biyosentezini inhibe eden antibiyotikler: Penisilinler, sefalosiporinler, basitrasin, karbapenem, monobaktam, vankomisin güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler: makrolidler, aminoglikozidler, tetrasiklinler, linkozamidler güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
10 DNA-giraz inhibitörleri: Kinolonlar (Nalidiksik asit) güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
11 Lipit Biyosentezini durduranlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
12 Folik asit metabolizmasında etkili antimikrobiyal ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
13 Antiviral ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
14 Antifungal ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
15 Antiparaziter ajanlar güncel ders notları ve ilgili makalelerin okunması, internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar