DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enzimoloji BL   456 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı enzimlerin yapı ve işlevlerini, kataliz mekanizmalarını ve enzimlerin katalizlediği her türlü metabolik ve biyokimyasal reaksiyonların neden ve nasıl gerçekleştiğini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması ve etki mekanizmaları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enzimlerin yapısı hakkında bilgi edinir.
2) Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılmasını ayırt eder.
3) Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılmasını ayırt eder.
4) Enzimlerin spesifikliği ve aktif merkezlerini kavrar.
5) Enzimlerin spesifikliği ve aktif merkezlerini kavrar.
6) Enzim aktifliğine etki eden faktörleri kavrar.
7) Enzim aktifliğine etki eden faktörleri kavrar.
8) genel tekrar
9) Sıcaklığın, pH ın etkisinini kavrar.
10) Enzim konsantrasyonu hakkında bilgi edinir
11) Substrat konsantrasyonu hakkında bilgi edinir
12) Michaelis-Menten eşitliğini öğrenir
13) Enzimlerin inhibisyonu, Kompetative, non kompetative unkompetatif inhibisyon hakkında bilgi edinir
14) Multi enzim sistemlerini kavrar.
15) genel tekrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enzimlerin yapısı kaynak okuma Bireysel Çalışma
2 Enzimlerin yapısı kaynak okuma Bireysel Çalışma
3 Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması kaynak okuma Bireysel Çalışma
4 Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması kaynak okuma Bireysel Çalışma
5 Enzimlerin spesifikliği ve aktif merkezleri kaynak okuma Bireysel Çalışma
6 Enzimlerin spesifikliği ve aktif merkezleri kaynak okuma Bireysel Çalışma
7 Enzim aktifliğine etki eden faktörler kaynak okuma Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Sıcaklığın, pH ın etkisi kaynak okuma Bireysel Çalışma
10 Enzim konsantrasyonu kaynak okuma Bireysel Çalışma
11 Substrat konsantrasyonu kaynak okuma Bireysel Çalışma
12 Michaelis-Menten eşitliği kaynak okuma Bireysel Çalışma
13 Enzimlerin inhibisyonu kaynak okuma Bireysel Çalışma
14 Kompetative, non kompetative unkompetatif inhibisyon kaynak okuma Bireysel Çalışma
15 Multi enzim sistemleri kaynak okuma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar