DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Duyu Fizyolojisi BL   467 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSAADET PINAR ÖZALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Duyu organları fizyolojisini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Fotoreseptörler Işığa yaygın duyarlılık, Işığa lokalize olmuş duyarlılık Gözlerin morfolojisi: Bileşik gözler, bileşik gözün yapısı, görme için gerekli uyarma Memeli ve insanda göz fizyolojisi Akomodasyon, akomodasyon tipleri Ara sınav haftası Refraksiyon kusurları, renklerin görülmesi, renk körlüğü Periskopik, binoküler, ve stereoskopik görüşler, Kemoreseptörler, Memelilerde tatma ve koku alma duyusu Mekanik almaçlar, Basınç reseptörleri Ağrı reseptörleri Fonoreseptörler, Denge duyumları Isı duyusu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Duyu Algısı, Duyuların Sınıflandırılması, Almaç tipi ve Uyaranları kavrar.
2) Fotoreseptörler, Işığa yaygın duyarlılık, Işığa lokalize olmuş duyarlılığı kavrar.
3) Farklı canlılarda görüş, bileşik gözler ve bileşik gözün yapısını kavrar.
4) Memeli ve insanda göz fizyolojisini kavrar.
5) Akomodasyon, akomodasyon tipleri, Renk ve Boyut Görüşünü kavrar.
6) İnsanda Görme Bozukluklarını kavrar.
7) Koku Alma Duyusu, Farklı Canlılarda :Koku Almayı kavrar.
8) genel tekrar
9) İnsan Burnunun Yapısını kavrar.
10) Tat Alma Duyusu, Farklı Canlılarda Tat Almayı kavrar.
11) İnsan Dilinin Yapısı, Papilla Tipleri, Tatları kavrar.
12) İşitme Duyusu, Farklı Canlılarda İşitmeyi kavrar.
13) İnsan Kulağının Yapısı, İşitme Algısında Bozukluklarını kavrar.
14) Mekanoreseptörler, Dokunma Algısını kavrar.
15) genel tekrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Duyu Algısı Duyuların Sınıflandırılması Almaç tipi ve Uyaranları kavrar. kaynak okuma Bireysel Çalışma
2 Fotoreseptörler Işığa yaygın duyarlılık, Işığa lokalize olmuş duyarlılık kavrar. kaynak okuma Bireysel Çalışma
3 Farklı Canlılarda Görüş Bileşik gözler, bileşik gözün yapısını kavrar. kaynak okuma Bireysel Çalışma
4 Memeli ve insanda göz fizyolojisini kavrar. kaynak okuma Bireysel Çalışma
5 Akomodasyon, akomodasyon tipleri, Renk ve Boyut Görüşü öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
6 İnsanda Görme Bozuklukları öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
7 Koku Alma Duyusu, Farklı Canlılarda :Koku Alma öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav kaynak okuma Bireysel Çalışma
9 İnsan Burnunun Yapısını öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
10 Tat Alma Duyusu, Farklı Canlılarda Tat Alma öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
11 İnsan Dilinin Yapısı, Papilla Tipleri, Tatları öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
12 İşitme Duyusu, Farklı Canlılarda İşitme öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
13 İnsan Kulağının Yapısı, İşitme Algısında Bozuklukları öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
14 Mekanoreseptörler, Dokunma Algısı öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
15 Ağrı-Acı, Denge ve Vücut Pozisyonu öğrenir kaynak okuma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar