DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoçeşitlilik BL   475 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı biyolojik çeşitliliği belirleme yöntemlerini, tanımını, önemini ve korunmasını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Biyoçeşitliliğin tanımları, Biyoçeşitliliğin yararları ve önemi, Çeşitlilik tipleri, Çeşitliliğin boyutları, Biyoçeşitlilik ölçümü, Sorensen indisi, Jaccard indisi, Simpson indisi, Shannon-Weiner indisi, Derece bolluk eğrileri, Biyoçeşitlilik üzerine insan etkileri, Kırmızı veri kitapları ve kırmızı listeler, Biyoçeşitliliği korumada temel yöntemler, Türkiyenin jeo biyotik önemi ve biyolojik çeşitliliği, Türkiyede biyolojik çeşitlilikle ilgili yasalar ve uluslararası sözleşmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoçeşitliliğin tanımını, önemini ve yararlarını açıklar.
2) Türkiyede biyolojik çeşitlilikle ilgili yasaları ve uluslararası sözleşmeleri kavrar.
3) Biyoçeşitlilik üzerine insan etkilerini, kırmızı veri kitapları ve kırmızı listeleri, biyoçeşitliliği korumak için temel yöntemleri kavrar.
4) Çeşitlilik tiplerini ve boyutlarını kavrar.
5) Biyoçeşitlilik değerlerinin belirlenmesinde kullanılan indisleri (Sorensen, Jaccard, Simpson ve Shannon-Weiner indisleri) açıklar.
6) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri belirtir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoçeşitliliğin tanımları Okuma Anlatım
2 Biyoçeşitliliğin yararları ve önemi Okuma Anlatım
3 Çeşitlilik tipleri Okuma Anlatım
4 Çeşitliliğin boyutları Okuma Anlatım
5 Biyoçeşitlilik ölçümü, Sorensen indisi, Jaccard indisi Okuma Anlatım
6 Simpson indisi, Shannon-Weiner indisi, derece-bolluk eğrileri. Okuma Anlatım
7 Biyoçeşitlilik üzerine insan etkileri Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Kırmızı veri kitapları ve kırmızı listeler Okuma Anlatım
10 Kırmızı veri kitapları ve kırmızı listeler Okuma Anlatım
11 Biyoçeşitliliği korumada ex-situ yöntemler Okuma Anlatım
12 Biyoçeşitliliği korumada in-situ yöntemler Okuma Anlatım
13 Dünyadaki biyoçeşitlilik sıcak noktaları Okuma Anlatım
14 Türkiyenin jeo-biyotik önemi ve biyolojik çeşitliliği Okuma Anlatım
15 Türkiyede biyolojik çeşitlilikle ilgili yasalar ve uluslar arası sözleşmeler. Okuma Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar