DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Faydalı Bitkiler BL   476 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NECATTİN TÜRKMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere faydalı bitkiler ve onların kullanım alanlarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Faydalı bitkilerdeki primer ve sekonder bileşikler, besin bitkileri (tahıllar, sebzeler, meyveler, yağ bitkileri), baharatlar, endüstri bitkileri, uyarıcı bitkiler, tıbbi bitkiler, yem bitkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerin kullanım alanlarını kavrar.
2) Bitkilerdeki kimyasal bileşiklerin yaptığı etkileri açıklar.
3) Kültür ve yabani bitkiler arsındaki farkı açıklar.
4) Bitkilerin insan sağlığında önemli rol oynadığını kavrar.
5) Tüketilen doğal bitki türlerinin korunması gerektiğini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Faydalı bitkilerin tanımı, gruplandırılması Okuma Anlatım
2 Bitkilerdeki primer ve sekonder bileşikler Okuma Anlatım
3 Besin bitkileri; tahıllar Okuma Anlatım
4 Sebzeler; yapraklarından ve köklerinden faydalanılanlar Okuma Anlatım
5 Gövdelerinden, çiçeklerinden ve meyvelerinden faydalanılan sebzeler Okuma Anlatım
6 Meyveler Okuma Anlatım
7 Etli ve kuru meyveler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Baharatlar Okuma Anlatım
10 Endüstri bitkileri (esans, zamk, lif, reçine ve boya bitkileri) Okuma Anlatım
11 Tanen, kauçuk, sınai yağ, şeker, odun-selüloz ve kereste bitkileri Okuma Anlatım
12 Uyarıcı bitkiler Okuma Anlatım
13 Tıbbi bitkiler Okuma Anlatım
14 Süs bitkileri Okuma Anlatım
15 Yem bitkileri Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar