DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Populasyon Ekolojisi BL   477 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
bu dersin amacı bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısı, gelişimi ve özellikle değişimi ve bunların nedenleridir.
Dersin İçeriği
bu ders populasyonların dinamik yapılarını ve bu yapılardaki değişimlere neden olan çevresel faktörleri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel biyoloji bilgilerini kullanarak populasyonların dinamik yapılarını kavrar
2) Bitki ve hayvan populasyonlarının yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
3) Populasyonun gelişimini etkileyen çevresel koşulların neler olduğunu anlar
4) Doğal kaynakların yönetilmesinde populasyon ekolojisi kullanarak doğru planlama yapabilir
5) Doğal kaynakların sürdürüleilir kullanımı üzerinde populasyon ekolojisi bilgilerini kullanır
6) populasyon analiz yöntemlerini kullanır
7) Populasyon artış ve azalışı üzerine etkili olan ekolojik faktörleri yorumlar
8) Ekoisistemin taşıma kapasitesini shaip olduğu ilgilerle açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
X
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
X
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
X
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Populasyon Kavramı, tür içi ve türler arası ilişkiler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Populasyonun yapısal özellikleri (Dağılış, yoğunluk, biyokütle, vb) Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Populasyonda sayma yöntemleri, markalama ve doğrudan sayma Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Populasyon büyüklüğü, doğum oranı, göçler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 Ölüm oranı ve göçler, yaşam tabloları ve eğrileri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Populasyonda kantitatif değişimler, düzensiz değişimler, düzenli değişimler, yeni türlerin etkisi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Populasyon dinamiği konusuna giriş Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Populasyonun gelişmesi, biyolojik artış potansiyeli, Çevresel tepki, ortamın taşıma gücü Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Geometrik artış ve Lojistik eğri modelleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Populasyon dengesi etkileyen faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Yoğunluğa bağlı faktörler, Yoğunluğa bağlı olmayan faktörler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Canlı kaynakların kullanımında populasyon dinamiğinin önemi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Lojistik eğri ve avlanabilir hayvan sayısının dengeli kullanımı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Doğal kaynakların yönetimi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar