DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Embriyolojisi BL   480 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SULANÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET SULANÇ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET SULANÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere döllenmiş bir yumurtadan ergin bir bireyin oluşumuna kadar geçen tüm embriyonik aşamaların nasıl meydana geldiğini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Embriyolojiye giriş, tarihi, gamatogenez, Farklılaşma ve embriyo gelişimi, döllenme, segmentasyon, Amphioxus kurbağalarda embriyonik gelişim, Kuşların ve memelilerin embriyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
2) Biyoloji Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kavrar.
3) Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini açıklar.
4) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetisini açıklar
5) Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alabilmesini kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
3
Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular.
X
4
Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
5
Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.
X
6
Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır.
10
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.
11
Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır.
X
12
Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar.
13
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
14
Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
15
Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Embriyolojinin tanımı, tarihçesi, erkek ve dişi üreme sisteminin karşılaştırılmalı yapısı kaynak okuma
2 Spermatogenez ve oogenez. kaynak okuma
3 Yumurtanın organizasyonu, yumurta tipleri ve örtüleri kaynak okuma
4 Döllenme: safhalari ve döllenmeyi engelleyen etmenler kaynak okuma
5 Segmantasyon: yumurta tiplerine göre anlatılarak kaynak okuma
6 Morula, blastula ve memelilerde implantasyon. kaynak okuma
7 Gastrulasyon ve mezoderm oluşumu: yumurta tiplerine göre. kaynak okuma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Hücre farklIlaşmasI, histogenez ve organogenez kaynak okuma
10 Dokuların ve organlarn oluşumu. kaynak okuma
11 Amphioxux, balıklar, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda gelişim. kaynak okuma
12 Memeli hayvanlar ve insanda gelişim. kaynak okuma
13 Gelişim anormallikleri ve sebepleri kaynak okuma
14 Embriyo dışı yapılar ve görevleri kaynak okuma
15 Slayt gösterimi kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar