DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama Dili II * FZK   216 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.RAMAZAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
temel programlama kurallarını , mantığını uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
temel programlama bilgileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri İlgili konuya çalışılsın.
2 C programa dili temel özelliklerinin gözden geçirilmesi İlgili konuya çalışılsın.
3 İşaretçiler İlgili konuya çalışılsın.
4 Veri dosyaları İlgili konuya çalışılsın.
5 Grafikler İlgili konuya çalışılsın.
6 Standart C de yazılan programların C sharp a adapte edilmesi, İlgili konuya çalışılsın.
7 Dinamik bellek tahsisi ve dinamik yapı İlgili konuya çalışılsın.
8 Ara Sınav sınav
9 İleri işlemci konuları İlgili konuya çalışılsın.
10 C ön işlemcileri İlgili konuya çalışılsın.
11 Macro ve Şartlı Derleme İlgili konuya çalışılsın.
12 Nesne yönelimli tasarım İlgili konuya çalışılsın.
13 Düşük seviye operatörleri ve bit alanları İlgili konuya çalışılsın.
14 C nin bazı ileri özellikleri İlgili konuya çalışılsın.
15 İleri düzey program yazıp derleme İlgili konuya çalışılsın.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar