DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab II FZK   104 2 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Eda EŞKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EDA EŞKUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Elektrik ve Manyetizma kuramlarını deneyler yardımıyla öğretmekdir
Dersin İçeriği
Basit elektrik ve manyetizma deneyleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik ve Manyetizma kavramlarını tanımlar
2) Elektrik devre yapar
3) Bilimsel kavramları kullanır
4) Elektrik ve manyetizma arasındaki farkı açıklar
5) DC ve AC dalgaları tanımlar
6) Kapasitörlerin dolması ve boşalması arasındaki farkı açıklar
7) Wheatstone Köprüsünü tanımlar
8) Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörleri yorumlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupların oluşturulması ve dersin işlenişi hakkında bilgilendirme yapılması İlgili konuya hazırlık yapılsın Soru-Cevap
2 Van De Graff Jeneratörü ve Yük Kavramı İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
3 AC ve DC Dalgalarının Osiloskop Yardımıyla İncelenmesi İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
4 Eş Potansiyel Eğrileri İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Dirençlerin Okunması ve Ohm Yasası İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
6 Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
7 Kondansatörlerin Şarj ve Deşarj Edilmesi İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Wheatstone Köprüsü İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
10 Akım Terazisi İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
11 Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörler İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
12 Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörler İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
13 Telafi Deneyleri İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
14 Telafi Deneyleri İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
15 Telafi Deneyleri İlgili konuya hazırlık yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar