DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya I KF   115 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü; Atomlar ve atom kuramı; Kimyasal bileşikler; Kimyasal tepkimeler; Sulu çözelti tepkimeleri; Gazlar; Termokimya; Atmosfer gazları ve hidrojen; Atmosfer kirliliği ve enerji konuları; Atomun elektron yapısı; Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri; Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar; Kimyasal Bağlar II: Bağ kuramları; Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin özellikleri ve ölçümünü belirtir.
2) Atomlar ve atom kuramını açıklar.
3) Kimyasal bileşikleri adlandırır.
4) Kimyasal tepkimeleri örneklendirir.
5) Sulu çözelti tepkimelerini tahmin eder.
6) Gazları tanımlar.
7) Termokimyasal hesaplamaları karşılaştırır.
8) Atmosfer gazları ve hidrojeni ilişkilendirir.
9) Atmosfer kirliliği ve enerji konularını açıklar.
10) Atomun elektron yapısını açıklar.
11) Periyodik çizelge ve bazı atom özelliklerini açıklar.
12) Kimyasal Bağları açıklar.
13) Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetleri açıklar.
14)
15)