DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya II KF   116 2 3 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazadırmaktır.
Dersin İçeriği
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal dengenin ilkeleri; Asitler ve bazlar; Asit baz dengeleri; Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri; Tampon çözeltiler; İstemli değişme: entropi ve serbest enerji; Elektrokimya; Geçiş elementleri; Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri; Çekirdek Kimyası; Organik kimyada temel kavramlar; Biyokimyada temel kavramlar; teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çözeltiler ve fiziksel özelliklerini belirler.
2) Kimyasal kinetiği açıklar.
3) Kimyasal dengenin ilkelerini belirtir.
4) Asitler ve bazları tanımlar.
5) Asit baz dengelerini açıklar.
6) Çözünürlük ve kompleks-iyon dengelerini yorumlar.
7) Tampon çözeltileri hazırlar.
8) İstemli değişme: entropi ve serbest enerjiyi anlatır.
9) Elektrokimyasal tepkimeyi ayırt eder.
10) Geçiş elementlerini sınıflar.
11) Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşiklerini sınıflar.
12) Çekirdek tepkimelerini sınıflar.
13) Organik kimyada temel kavramları açıklar.
14) Biyokimyada temel kavramları açıklar.
15)