DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, tanımlar, çözümlerin varlığı ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Tam Diferansiyel denklemler ve integral çarpanları, ayrılabilir denklemler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Lineer denklemler ve Bernoulli denklemleri, özel integral çarpanları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
4 Birinci mertebe diferansiyel denklemlerin uygulamaları, mekanikte uygulamalar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 İkinci mertebe diferansiyel denklemler, katsayıları sabit homojen lineer denklemler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Belirsiz katsayılar yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Parametrelerin varyasyonu yöntemi, Cauchy-Euler denklemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav konuların tekrar edilmesi Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Sabit katsayılı ikinci mertebe lineer diferansiyel denklem uygulamaları, kütle-yay problemi, sönümlü ve sönümsüz salınıcılar, sürümlü salınıcı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Seri çözümler, adi bir nokta civarında seri çözümler, Hermite denklemi, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
11 Tekil bir nokta civarında seri çözümler, Frobenius yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
12 Ardışık yaklaşıklıklar yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Laplace dönüşümü, temel özellikler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
14 Katsayıları sabit lineer diferansiyel denklemlerin Laplace yöntemi ile çözülmesi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
15 Ters Laplace dönüşümleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konuların tekrar edilmesi Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar