DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik FZK   205 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarının her türlü mühendislik uygulamalarına etkin olarak hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması Giriş ve temel kavramlar, termodinamik ve enerji, sistemler ve kontrol hacimler, hal değişimi ve çevrimler Enerji Dönüşümleri, ısı ile enerji geçişi, iş ile enerji geçişi, Termodinamiğin Birinci yasası Saf maddelerin özellikleri, faz değişim işlemleri, sıkıştırılmış sıvı, doymuş sıvı, doymuş buhar, kızgın buhar, doyma sıcaklığı ve doyma basıncı Faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, Termodinamik özellik tabloları, Entalpi, Mükemmel gaz hal denklemi Kapalı sistemlerin enerji analizi: Hareketli sınır işi, enerji dengesi, Özgül ısılar, Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, Kontrol hacimleri için Kütle ve enerji çözümlemesi: Kütlenin korunumu ilkesi, Akış işi ve akışkanın enerjisi Sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizi Bazı sürekli akışlı açık sistemler: Lüleler ve yayıcılar, Türbinler ve kompresörler, Kısılma vanaları, Karışma odaları, ısı değiştiricileri Zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumu Termodinamiğin İkinci Yasasına giriş, Isıl enerji depoları, Isı makineleri, ısıl verim, Termodinamiğin İkinci Yasası: Kelvin-Planck ifadesi Soğutma makineleri ve ısı pompaları, etkinlik katsayısı, Termodinamiğin İkinci Yasası: Clasius ifadesi, devridaim makineleri Tersinir ve tersinmez hal değişimleri Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamiğin temel kavramlarını kullanır.
2) Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası ile ilgili yorumlar yapar.
3) Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasasını kullanır.
4) Termodinamik kavramları kullanarak günlük yaşamdaki olayları açıklar.
5) Günlük yaşamdaki olayların hangi termodinamik süreçlerle ilişkili olduğunu yorumlar.
6) Verimlilik hesabı yaparak yorumlar.
7) Carnot çevrimini açıklar
8) Ottoçevrimini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)