DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Programlama İlgili konuya çalışılsın Tartışma
2 Sabitler, değişkenler, veri tipleri ve özellikleri İlgili konuya çalışılsın Tartışma
3 Aritmetik ve mantık operatörleri, kullanım örnekleri İlgili konuya çalışılsın Tartışma
4 Temel giriş çıkış fonksiyonları, başlık dosyaları İlgili konuya çalışılsın Tartışma
5 Program kontrol komutları, if, if-else, switch-case, goto komutlarının kullanımı ve örnek çözümleri. İlgili konuya çalışılsın Tartışma
6 Program kontrol komutları, for, while, do-while döngüleri İlgili konuya çalışılsın Tartışma
7 İç içe döngüler ve özellikleri, örnek çözümleri İlgili konuya çalışılsın Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Do döngüsü ile serilerin hesaplanması, örnek çözümleri İlgili konuya çalışılsın Tartışma
10 Basit bir C programı yazım kuralları, değişkene sabitlerin atanması, basit hesaplamalar İlgili konuya çalışılsın Tartışma
11 İndisli değişkenler ve özellikleri, dimension komutu İlgili konuya çalışılsın Tartışma
12 İndisli değişkenler ile ilgili örnek çözümleri, sayı ve karakter dizileri. İlgili konuya çalışılsın Tartışma
13 Fonksiyonlar, ana programa değer aktarmayan ve değer aktaran fonksiyonlar. İlgili konuya çalışılsın Tartışma
14 Kendi kendini çağıran fonksiyonlar. harici fonksiyonlar, main fonksiyonuna değer aktarılması. İlgili konuya çalışılsın Tartışma
15 Bütün öğrenilenlerin kullanılması ile C programları yazıp derleme. İlgili konuya çalışılsın Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar