DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi FZK   211 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim Tarihi dersinin temel amacı öğrencilere bilimsel gelişmelerin sadece kronolojisini vermek yerine, bugün bilim diye adlandırılan kavramın hangi tarihsel, sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl etkilediğini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Bilim, bilim yöntemi, bilimsel gelişmeler ve yaklaşımların tarihsel bir süreç içinde, olaylar, insanlar ve toplumlarla birlikte değerlendirmesini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimin aşamaları hakkında tartışmalara katılır.
2) Bir ülkenin bilimi ile ilgili genel bir değerlendirme yapar.
3) Teknolojinin bugünkü düzeye ulaşmasının bilimdeki gelişmenin bir ürünü olduğu bilincini kazanır
4) Dünya bilim gelişimini çağlar boyunca yorumlar
5) Bilimden teknolojiye geçişi açıklar
6) Alanlarında dünya ve Türk bilim insanlarını tanır.
7) Türkiyenin bilim ve teknoloji politikalarını açıklar
8) Bilim alanlarındaki değişimi kavrar.
9) Bilim, teknoloji ve toplum ilişkisinin etkilerini açıklar
10) Bazı bilim alanlarındaki gelişimi insan yaşamına etkileri bağlamında yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)