DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel Görelilik: Zaman Genişlemesi, Doppler Olayı, Uzunluk Büzülmesi, İkizler Açmazı. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
2 Görelilikli momentum, Kütle ve Enerji, Lorentz Dönüşümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Konu ile ilgili problem Çözümü Bölüm sonundaki problemlerin çözümü
4 Dalgaların Parçacık Özellikleri: Elektromanyetik Dalgalar, Karacisim Işıması, Fotoelektrik olay,Işık nedir, X-ışınları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Compton Olayı, Çift oluşumu, Fotonlar ve kütleçekimi, Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Parçacıkların Dalga Özellikleri: De Broglie Dalgaları, Olasılık dalgaları, Bir dalganın betimlenmesi, Faz ve Grup hızları, Parçacıkların kırınımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Kutudaki parçacık, Belirsizlik ilkesi ve Uygulamaları, Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Atom Yapısı: Çekirdekli Atom, Elektron Yörüngeleri, Atom tayfları, Bohr Atomu, Enerji Düzeyleri ve tayflar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Karşılığı bulunma ilkesi, Çekirdeğin hareketi, Atomun uyarılması, Lazer. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Kuantum Mekaniği: Kuantum mekaniğine giriş, Dalga Denklemi, Schröedinger denklemi, Beklenen değerler, İşlemciler, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Kutudaki parçacık, Sonlu potansiyel kuyusu, Tünel olayı, Harmonik Salınıcı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Konu ile ilgili problem çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Konu ile ilgili problem çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar