DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nanoteknolojiye Giriş FZK   312 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nanoteknoloji hakkında temel bilgileri ve uygulama alanlarını, yeni ve disiplinler arası olan bu teknolojideki güncel araştırmaları öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Nanoteknolojinin tarihçesi, Nano boyut, büyükten küçüğe mikro ve nanoteknoloji, Kuantum fiziğinin temel kavramları, Nano teller, nano çubuklar, 0D, 1D, 2D, Nano yapıları sentezleme yöntemleri, Nano boyutta ince film kaplama yöntemleri, Nano desen üretim yöntemleri, Nano aygıt üretim teknikleri, Nano yapıların tanımlanma teknikleri, Mikroskobik Tanımlama Yöntemleri (SEM, AFM, STM, TEM), Karbon nanotüp yapıları ve önemi, Karbon nanotüp üretim teknikleri ve uygulamaları, Nano yapıların çeşitli disiplinlerde uygulamaları. Nanoteknoloji alanında güncel araştırmalar ve elde edilen ürünler, Nanoteknoloji alanında Türkiyenin konumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nanoteknolojinin tarihçesi ve temel kavramlarını tanımlar.
2) Nanoteknolojinin önemini ve uygulama alanlarını kavrar.
3) Nanomalzeme ve nano ince film üretim tekniklerini kavrar.
4) Yeni malzeme ve nano aygıt üretim süreçlerini açıklar.
5) Nanoparçacık üretim teknikleri ve kullanım alanlarını açıklar.
6) Nanomalzeme karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi sunar.
7) Taramalı elektron mikroskobu, Atomik kuvvet mikroskobu vb aygıtlar hakkında sunar.
8) Uygulama alanlarına göre farklı teknikleri sınıflandırır.
9) Nanoteknolojide yasal düzenlemeler ve etik yaklaşımları kavrar.
10) Modern teknoloji ile sürekli öğrenme bilincini geliştirir.
11) Dünyada nanoteknoloji alanında yapılan son bilimsel çalışmaları takip edebilecek bilgi düzeyine ulaşır.
12) Ülkemizde nanoteknoloji alanında yapılan çalışmaları kavrar..
13)
14)
15)