DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik I FZK   101 1 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.METİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.AHMET EKİCİBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, lineer momentum ve çarpışma, dönme kinematiği, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme, hata ve temel birim kavramlarını tanımlar.
2) Parçacık, yer değiştirme, hız ve ivme kavramlarını açıklar.
3) Sabit ivmeli hareketin temel denklemlerini kavrar.
4) Newton'un hareket yasalarını ve nasıl kullanılacağını kavrar.
5) İş, kinetic enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji kavramlarını anlar.
6) Grup halinde çalışmayı ve önemini kavrar.
7) Dönme hareketleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
8) Doğrusal momentum, açısal momentum kavramlarını açıklar.
9) Temel korunum kanunlarını kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Fizik ve ölçme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Bir boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
3 Vektörler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
4 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
5 Hareket kanunları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
6 Dairesel hareket ve Newton kanunları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 İş ve enerji Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav ara sınavı Yazılı Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Çizgisel Momentum ve Çarpışma Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Katı Cismin Sabit bir Eksen etrafında dönmesi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Katı Cismin Sabit bir Eksen etrafında dönmesi (devam) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Yuvarlanma hareketi açısal momentum ve Tork Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
14 Yuvarlanma hareketi açısal momentum ve Tork (devam) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Evrensel Çekim Kanunu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar