DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analiz I FZK   105 1 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz DURĞUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YILMAZ DURĞUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı fizikçiler için gerekli temel matematiği öğrencilere kavratmaktır
Dersin İçeriği
Fonksiyonlar, Fonksiyonların değişim oranları, limit, cebirsel fonksiyonların türevleri, türevin uygulamları, transcendantal fonksiyolar, hiperbolik fonksiyonlar, integrasyona giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayıları ve fonksiyonları sınıflandırır
2) Limit ve türevi tanımlayıp ifade eder
3) Türevi uygulamaları ile ilişkilendirir
4) Fonksiyonların ekstremum değerlerini bulur
5) Fonksiyonların grafiğini çizer
6) Taylor serisini ve uygulama alanlarını kavrar
7) .LHospital kuralını gerektiği yerde uygular
8) Doğal logaritma ve üstel fonksiyonları kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Reel Sayılar, Sayı Ekseni, Aralıklar, Eşitsizlikler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Fonksiyonlar , Bileşke, Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Grafikler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
3 Trigonometrik Fonksiyonlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
4 Limit Tanımı ve Hesabı, Limit Teoremleri, Sonsuz Limitler, Belirsizlikler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Süreklilik, Süreksizlik ve Tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Türev ve Türev Alma Kuralları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Artmalar ve Diferansiyeller Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fonksiyonların Ekstremum Değerler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
12 Belirsiz Şekiller ve Hopital Kuralı, Kalanlı Taylor Teoremi ve Uygulamaları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ters Fonksiyonlar ve Türevler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Doğal Logaritmalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Doğal Logarimtalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar