DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analiz II FZK   106 2 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz DURĞUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YILMAZ DURĞUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı fizikçiler için gerekli temel matematiği öğrencilere kavratmaktır
Dersin İçeriği
Belirli ve Belirsiz Integraller, Integralin Uygulamaları, Diziler, Cok Katlı Integraller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dizi ve Serileri kavrar
2) Dizi ve serilerin uygulamalarını yapar.
3) Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik işlemlerini yapar.
4) Belirsiz integrallerin özelliklerinikavrar.
5) Belirli İntegrallerin özelliklerini kavrar.
6) Belirli İntegralleri alan ve hacim hesaplamalarında kullanır
7) Belirli İntegralleri moment ve ağırlık merkezi hesaplamalarında kullanır
8) Çeşitli fonksiyonların integrallerini alır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Dizilerin Limitlerini Hesaplama Teoremleri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
2 Seriler, Sonsuz Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Oran ve Kök Testleri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Binom Teoremi, Kuvvet Serilerinin Uygulamaları Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
4 Belirli İntegralin Tanımı ve Özellikleri, Analizin Temel Teoremi Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
6 Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme I Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme II Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Düzlem Eğrilerin Uzunlukları, Dönel Yüzey Alanları ve Papus Teoremleri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Soru-Cevap
Tartışma
10 Momentler ve Ağırlık Merkezleri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Integrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların Integrasyonu Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Trigonometrik Dönüşümler ve Trigonometrik İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
13 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limit ve Süreklilik Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
14 İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
15 İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar