DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik İçin Matematik I * FZK   201 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ileri metematik yöntemlerine ihtiyaç duyulan dersler için fizik ve matematik arasında bir köprü kurmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, vektörler, vektör işlemleri; vektör fonksiyonların türevi, Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, yönlü türev, gradyent, diverjans, rotasyonel işlemleri ve fiziksel anlamları; Stokes ve Diverjans teoremieri; matrisler ve matris İşlemleri, özel matrisler; determinant; rank; matrisin tersi; homojen ve homojen olmayan lineer denklem sistemleri, Gauss-Jordan Metodu; özdeğerler ve özvektörler; benzerlik dönüşümü, matrislerin köşegenleştirilmesi; lineer işlemciler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektörler, Vektör İşlemleri, Vektör fonksiyonların türevi Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
2 Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, yönlü türev. Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
3 Gradyent, Diverjans, Rotasyonel İşlemleri ve fiziksel Uygulamaları-I Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
4 Gradient, Divergence, Rotational Operations and Physical Applications-II. Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
5 Stokes ve Diverjans teoremleri ve uygulamaları Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
6 Stokes ve Diverjans teoremleri ve uygulamaları Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
7 Matrisler ve Matris İşlemleri, Özel Matrisler. Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma
9 Determinant, Matrisin tersi. Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
10 Basamak Formunda Matrisler, Matrisin Rankı Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
11 Homojen ve Homojen Olmayan Lineer Denklem Sistemlerine Giriş, Rank metoduyla irdeleme Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
12 Gauss Eleme Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
13 Özdeğer ve Özvektörler Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
14 Benzerlik Dönüşümü ve Matrislerin Köşegenleştirilmesi Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
15 Lineer İşlemciler. Kitapta ilgili bölümler okunmalı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar