DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Labview Proglamlama 2 IFZ   320 6 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsa DUMANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSA DUMANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Labview ile görsel programlamayı öğretmek
Dersin İçeriği
Labview kullanıcı arayüzünün tanıtılması, Sanal Enstrümantasyon, Nümerik Nesneler, Karar Yapıları, Döngüler,Karekter fonksiyonları, Dizler, Matris, Kümeler, Tablolar ve Listeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel programlamanın temellerini kavrar
2) Problemleri çözmek için algoritma geliştirebilir
3) Sanal enstrümantasyonun ne olduğunu kavrar
4) Labview'de fizik ile ilgili programlama uygulamaları geliştirebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labview Kullanıcı Arayüzünün Tanıtılması konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
2 Sanal Enstrümantasyon konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
3 Nümerik Nesneler konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
4 Karar Yapıları konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
5 Döngüler konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
6 Nesnelerin Özellikleri konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
7 Alfanümerik Fonksiyonlar konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
8 Ara Sınav Genel tekrar ve uygulama yapmak
9 Diziler konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
10 Matrisler konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
11 Kümeler konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
12 Listeler konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
13 Tablolar konuyla ilgili kaynaklara çalışmak
14 General Overview Genel tekrar ve uygulama yapmak
15 Final Sınavı Genel tekrar ve uygulama yapmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar