DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. 3 FZ   221 3 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel termodinamik kavramalarını deneylerle algılatmak
Dersin İçeriği
İdeal Gaz Hal Denklemi, Isı İletkenliği, Isının Mekanik Eşdeğeri, Isının Elektriksel Eşdeğeri, Metallerin Öz Isısı, Metallerin Boyca Genleşmesi, Termoelektrik Dönüştürücü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamik kavramları ifade eder
2) Kavramlarla ilgii deneyleri açıklar
3) Malzemelerin ısı iletimini ve yalıtımını açıklar
4) Isının mekanik eşdeğerini tanımlar
5) Metallerde genleşme olayını gözler ve anlar
6) Termoelektrik olayını anlar
7) Isıl çift, ısıl sensör, Joule ve Thomson etkilerini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar Tanıtımı ve Grup Oluşturma Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
2 Giriş Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
3 İdeal Gaz Hal Denklemi Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
4 Isı İletkenliği Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
5 Isının Mekanik Eşdeğeri Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
6 Isının Elektriksel Eşdeğeri Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
7 Metallerin Öz Isısı Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Metallerin Boyca Genleşmesi Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
10 Termoelektrik Dönüştürücü Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
11 Termoelektrik Dönüştürücü Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
12 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
13 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
14 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
15 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
TERMODİNAMİK LABORATUVAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Selda KILIÇ ÇETİN Ayşe AKYOL Şevket ŞİMŞEK Kamuran KARA Ali ÇETİNKAYA Zeliha ZAİMOĞLU Elif GÖREN