DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Yönetimi FZ   303 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, enerjinin fiziksel SI birim sistemine göre tanımlarını, temel enerji kaynaklarını ve potansiyellerini, enerji ölçme değerlendirmesini, enerji verimliliğini ve enerjinin verimli kullanımını ve yönetimini, enerji problemlerinin çözümünü ve ekonomik analizlerini ve yönetimini ve çevresel etkileri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Temel enerji birimleri, Temel enerji kaynakları ve potansiyelleri, Enerji kullanım alanları, Enerji ölçüm aletleri ve teknikleri, Enerji kaynaklarının verimliliği, Enerjinin verimli kullanımı, Enerji Kaynaklarının yönetimi, Enerji ile ilgili problemleri çözümü, Enerji verimliliği, Enerji üreten sistemler, Enerji dönüştürme sistemleri, Enerji tasarrufunun önemi, Ekonomik analiz yöntemleri, Enerji kaynaklarının çevresel etkileri, Enerji ve çevre Yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel enerji birimlerini tanımlar
2) Temel enerji kaynakları ve potansiyellerini tanımlar
3) Enerji kullanım alanları belirler
4) Enerji ölçüm aletleri ve tekniklerini kullanır
5) Enerji kaynaklarının verimliliği hesaplar.
6) Enerjinin verimli kullanımı belirler.
7) Enerji Kaynaklarının yönetimini tanımlar
8) Enerji ile ilgili problemleri ile ilgili soruları çözer
9) Enerji verimliliğini geliştirir
10) Enerji üreten sistemleri tanımlar.
11) Enerji dönüştürme sistemlerini tanımlar
12) Enerji tasarrufunun önemini kavrar
13) Ekonomik analiz yöntemleri tanımlar
14) Enerji kaynaklarının çevresel etkileri kavrar
15) Enerji ve çevre Yönetimi organize eder


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel enerji birimler İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Temel enerji kaynakları ve potansiyelinin belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Enerji kullanım alanları ve enerji tüketimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
4 Enerji ölçüm aletleri ve teknikleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
5 Enerji kaynaklarının verimliliği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Enerjinin verimli kullanımı İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Enerji Kaynaklarının yönetimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir. Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi Investigation of related topics in books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
10 Enerji üreten sistemler Investigation of related topics in books Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
11 Enerji dönüştürme sistemleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
12 Enerji tasarrufu İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Ekonomik analiz yöntemleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
14 Enerji kaynaklarının çevresel etkileri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
15 Enerji ve çevre Yönetimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar