DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Physics II IFZ   114 2 4 5 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik ve Manyetizma kuramlarını incelemek.
Dersin İçeriği
Elektrik Yükü, Elektrik Alanı, Elektrik potansiyel, Madde içinde elektrik akımı, Doğru akım devreleri, Manyetik alanın etkileri, Manyetik alan

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Fizik kanunlarını uygular.
2) Manyetizma ve Elektrik olaylarını açıklar.
3) Elektrik nedir açıklar
4) Describes magnetism
5) Coulomb yasasını ve uygulamalarını açıklar
6) Gauss yasasını ve uygulamalarını öğretir
7) Describes electric potential and equipotential lines and surfaces
8) Describes the potential difference of two concentric surfaces
9) Describes circuit elements and circuits
10) Kirchoff kuralını öğretir
11) Teaches series and parallel combinations of the circuits
12) Akım ve hareketli yükler üzerindeki kuvvetleri açıklar
13) Hall etkisini açıklar
14) Ampere yasasını açıklar
15) Solenoidleri açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik Yükü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
2 Elektrik Alanı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
3 Gauss yasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
4 Elektrik potansiyel Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
5 Kondansatör ve Dielektrik Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
6 Madde içinde elektrik akımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
7 Madde içinde elektrik akımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Doğru akım devreleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
10 Manyetik alanın etkileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
11 Manyetik alan Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
12 Faraday yasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
13 Madde ve mıknatıslık Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
14 Indüktans ve devre osilasyonları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
15 Indüktans ve devre osilasyonları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Serway Fizik II, F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove, McGraww Hill.