DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 2 * KF   114 2 3 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazanmak.
Dersin İçeriği
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal dengenin ilkeleri; Asitler ve bazlar; Asit baz dengeleri; Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri; Tampon çözeltiler; İstemli değişme: entropi ve serbest enerji; Elektrokimya; Geçiş elementleri; Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri; Çekirdek Kimyası; Organik kimyada temel kavramlar; Biyokimyada temel kavramlar; teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
2 Kimyasal kinetik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
3 Kimyasal dengenin ilkeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
4 Asitler ve bazlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
5 Asit baz dengeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
6 Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
7 Tampon çözeltiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı
9 İstemli değişme: entropi ve serbest enerji Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
10 Elektrokimya Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
11 Geçiş elementleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
12 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
13 Çekirdek Kimyası Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
14 Organik kimyada temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
15 Biyokimyada temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Chang, Raymond, (Çeviri editörleri Tahsin Uyar, Serpil Aksoy Recai İnam (2006 ). Genel Kimya 1,2. Palme Yayıncılık, Ankara