DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Elektronik FZ   230 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri FZ 109 Fizik
FZ 110 Fizik II
FZ 117 Analiz
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET KARAKILÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel elektrik-elektronik kavramlarını,elektronik aygıtların fiziksel yapısını, karakteristiklerini ve çalışmasını, elektronik devre analizini, sayısal mantık devrelerini ve sayısal ölçmeyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Temel Elektrik Elemanları , Doğru Akım Devreleri , Devre Teorisi , Alternatif Akımlar (AC) , Alternatif Akım Devrelerinin Çözümlenmesi (RL-RC-RLC) , Yarıiletken Fiziği ve Atomun Yapısı , Yarı iletkenler (Diyotlar) , Diyot Uygulamaları , Transistörler , Eklemli ve iki kutuplu Transistörler (BJT´ler) , Alan Etkili Transistörler (JFET´ler) , İşlemsel Yükselteçler (OPAMs) , Sayısal Elektronik , Sayısal Ölçmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektronik devre elemanlarını ve işlevlerini bilir.
2) Elektronik devre elemanlarıyla devre kurabilmesi veya kurulu devreleri çözümleyebilmesi için gerekli yasaları bilir.
3) Temel elektronik devrelerinin nerelerde ve ne amaçlarla kullanılabileceğini bilir.
4) Sayısal mantık devrelerini kullanabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Elektrik Elemanları İlgili konu araştırılsın Tartışma
2 Doğru Akım Devreleri İlgili konu araştırılsın Tartışma
3 Devre Teorisi İlgili konu araştırılsın Tartışma
4 Alternatif Akımlar (AC) İlgili konu araştırılsın Tartışma
5 Alternatif Akım Devrelerinin Çözümlenmesi (RL-RC-RLC) İlgili konu araştırılsın Tartışma
6 Yarıiletken Fiziği ve Atomun Yapısı İlgili konu araştırılsın Tartışma
7 Yarı iletkenler (Diyotlar) İlgili konu araştırılsın Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Diyot Uygulamaları İlgili konu araştırılsın Tartışma
10 Transistörler İlgili konu araştırılsın Tartışma
11 Eklemli ve iki kutuplu Transistörler (BJT´ler) İlgili konu araştırılsın Tartışma
12 Alan Etkili Transistörler (JFET´ler) İlgili konu araştırılsın Tartışma
13 İşlemsel Yükselteçler (OPAMs) İlgili konu araştırılsın Tartışma
14 Sayısal Elektronik İlgili konu araştırılsın Tartışma
15 Sayısal Ölçmeler İlgili konu araştırılsın Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Küçük, Serdar (2005) Elektronik,Birsen Yayınevi, İstanbul.