DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik İçin Matematik FZ   237 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri metematik yöntemlere ihtiyaç duyulan dersler için fizik ve matematik arasında bir köprü kurmak
Dersin İçeriği
Vektörler, Vektör İşlemleri, Vektör fonksiyonların türevi, iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, yönlü türev, gradyent, diverjans, Rotasyonel ve fiziksel anlamları,
Stokes ve Diverjans teoremieri, , Matrisler ve Matris İşlemleri, Determinant, Rank, Matrisin tersi, Homojen ve Homojen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri, Gauss-Jordan Methodu, özdeğerler ve Özvektörler, Benzerlik Dönüşümü, Matrsilerin Köşegenleştirilmesi, Lineer Diferansiyel Denklemlerin çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Lineer denklemler ve matrisler arasındaki ilişkinin farkına varır.
2) 2. Determinantı tanımlar ve lineer denklem sistemlerini determinant yardımıyla değerlendirir.
3) 3. Lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık ve taban kavramlarını tanımlar ve uygular.
4) 4. Özdeğer ve özvektörleri tanımlar ve verilen bir matris için özdeğer ve özvektörleri bulur.
5) 5. Lineer denklem sistemi, determinant, lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık, özdeğer ve özvektör kavramları arasındaki ilişkileri yorumlar
6) 6. Vektör diferansiyel operatörleri hatırlar ve kullanır.
7) 7. İntegral teoremleri kullanır.
8) 8. Eğrisel koordinatları amaçları doğrultusunda kullanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektör ve vektör işlemleri, Vektör fonksiyonların türevi Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, yönlü türev Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 gradyent, diverjans, Rotasyonel ve fiziksel anlamları, Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Matrisler ve Matris İşlemleri Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Determinant, Rank, Matrisin tersi Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Span, Lineer Bağımsızlık. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Homojen ve Homojen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri,Gauss-Jordan metodu. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 özdeğerler ve Özvektörler Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Benzerlik Dönüşümü, Matrislerin Köşegenleştirilmesi Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Lineer Diferansiyel Denklemlerin çözümleri Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Lineer Diferansiyel Denklemlerin çözümleri Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Eğrisel koordinatlar Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Koordinat dönüşümleri. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Koordinat dönüşümleri. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler Bekir Karaoğlu 3. basım Güven Yayınları
2. Fizikte Matematik Metodları Coşkun Önem Birsen Yayınevi 1998
3. Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Matematik Yöntemler, Selcuk Ş.Bayın ders Kitapları A.Ş. Ankara 2004
Diğer Kaynaklar
1. Matematical Methods in The Physical Sciences Marry L.BOAS, Jhon Wiley 1983
2. Matematical Methods of Physics Jon Mathews R.L. Walker W.A. Benjamin Inc.1970
3. Matematical Methods for Physicsts , G.B. Afken- H.S.Weber Fourt Editon, 1995
4.Fizik için Matematik Ders notları, Prof. Dr. Süleyman Bozdemir