DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektör ve vektör işlemleri, Vektör fonksiyonların türevi Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, yönlü türev Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 gradyent, diverjans, Rotasyonel ve fiziksel anlamları, Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Matrisler ve Matris İşlemleri Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Determinant, Rank, Matrisin tersi Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Span, Lineer Bağımsızlık. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Homojen ve Homojen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri,Gauss-Jordan metodu. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 özdeğerler ve Özvektörler Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Benzerlik Dönüşümü, Matrislerin Köşegenleştirilmesi Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Lineer Diferansiyel Denklemlerin çözümleri Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Lineer Diferansiyel Denklemlerin çözümleri Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Eğrisel koordinatlar Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Koordinat dönüşümleri. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Koordinat dönüşümleri. Kitapta ilgili bölümler okunmalı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler Bekir Karaoğlu 3. basım Güven Yayınları
2. Fizikte Matematik Metodları Coşkun Önem Birsen Yayınevi 1998
3. Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Matematik Yöntemler, Selcuk Ş.Bayın ders Kitapları A.Ş. Ankara 2004
Diğer Kaynaklar
1. Matematical Methods in The Physical Sciences Marry L.BOAS, Jhon Wiley 1983
2. Matematical Methods of Physics Jon Mathews R.L. Walker W.A. Benjamin Inc.1970
3. Matematical Methods for Physicsts , G.B. Afken- H.S.Weber Fourt Editon, 1995
4.Fizik için Matematik Ders notları, Prof. Dr. Süleyman Bozdemir