DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik İçin Matematik FZ   237 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri metematik yöntemlere ihtiyaç duyulan dersler için fizik ve matematik arasında bir köprü kurmak
Dersin İçeriği
Vektörler, Vektör İşlemleri, Vektör fonksiyonların türevi, iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, yönlü türev, gradyent, diverjans, Rotasyonel ve fiziksel anlamları,
Stokes ve Diverjans teoremieri, , Matrisler ve Matris İşlemleri, Determinant, Rank, Matrisin tersi, Homojen ve Homojen Olmayan Lineer Denklem Sistemleri, Gauss-Jordan Methodu, özdeğerler ve Özvektörler, Benzerlik Dönüşümü, Matrsilerin Köşegenleştirilmesi, Lineer Diferansiyel Denklemlerin çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Lineer denklemler ve matrisler arasındaki ilişkinin farkına varır.
2) 2. Determinantı tanımlar ve lineer denklem sistemlerini determinant yardımıyla değerlendirir.
3) 3. Lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık ve taban kavramlarını tanımlar ve uygular.
4) 4. Özdeğer ve özvektörleri tanımlar ve verilen bir matris için özdeğer ve özvektörleri bulur.
5) 5. Lineer denklem sistemi, determinant, lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık, özdeğer ve özvektör kavramları arasındaki ilişkileri yorumlar
6) 6. Vektör diferansiyel operatörleri hatırlar ve kullanır.
7) 7. İntegral teoremleri kullanır.
8) 8. Eğrisel koordinatları amaçları doğrultusunda kullanır.