DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrojen Atomunun Kuantum Kuramı: Hidrojen Atomu için Schrödinger denklemi, Değişkenlerin ayrılması, Kuantum Sayıları, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 Kuantum sayıları, Elektron olasılık yoğunluğu, ışımalı geçişler,Seçme kuralları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Zeeman Olayı, Konu ile ilgili problem çözümü. Bölüm sonundaki problemlerin çözümü
4 Çok elektronlu Atomlar: Elektron Spini, Dışarma İlkesi, Simetrik Ve Antisimetrik Dalga Fonksiyonları, Periyodik Cetvel, Atomdaki Yapılar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Spin-Yörünge Bağlaşması, Toplam Açısal Momentum,X-Işını Tayfları, Atom Tayfları, Konu ile ilgili problem çözü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Moleküller: Molekül bağı, Elektron paylaşma, H2+ molekül iyonu, Hidrojen molekülü, Karmaşık Moleküller, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Dönme Enerji düzeyleri, Titreşim Enerji düzeyleri, Moleküllerin Elektron tayfları, konu ile ilgili problem çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 İstatistik Mekanik: İstatistiksel Dağılımlar, Maxwell-Boltzman İstatistiği, Bir ideal gazda molekül enerjileri, Kuantum İstatistiği, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Rayleigh-Jeans bağıntısı, Planck ışıma yasası, Katıların özgül ısıları. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Bir metaldeki serbest elektronlar, elektron enerjisi dağılımı, konu ile ilgili problem çözümü. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Elemanter Parçacıklar: Yüklü parçacıkların etkileşimi, leptonlar, hadronlar, Elemanter Parçacıkların kuantum sayıları, kuarklar, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Alan bozonları, Standart Model, Evrenin tarihi. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Alan bozonları, Standart Model, Evrenin tarihi. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Konu ile ilgili problem çözümü. Bölüm sonundaki problemlerin çözümü
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders NotuModern Fiziğin Kavramları. Arthur Beiser
Diğer Kaynaklar
Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu), Fen ve Mühendislik için Fizik-3 (Modern Fizik), Palme Yayıncılık, Ankara, 2005.