DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Fizik * FZ   330 6 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.EDA EŞKUT1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.EDA EŞKUT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuantum fiziğindeki temel kavramları vermek ve atom ve moleküllerin fiziğinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Hidrojen Atomunun Kuantum Kuramı: Hidrojen Atomu için Schrödinger denklemi, Değişkenlerin ayrılması, Kuantum Sayıları,
Elektron olasılık yoğunluğu, ışımalı geçişler,Seçme kuralları
Zeeman Olayı, Konu ile ilgili problem çözümü.
Çok elektronlu Atomlar: Elektron Spini, Dışarma İlkesi, Simetrik Ve Antisimetrik Dalga Fonksiyonları, Periyodik Cetvel, Atom Yapıları
Spin-Yörünge Bağlaşması, Toplam Açısal Momentum, X-Işını Tayfları, Atom Tayfları, Konu ile ilgili problem çözü
Moleküller: Molekül bağı, Elektron paylaşma, H2+ molekül iyonu, Hidrojen molekülü, Karmaşık Moleküller,
Dönme Enerji düzeyleri, Titreşim Enerji düzeyleri, Moleküllerin Elektron tayfları, konu ile ilgili problem çözümü
İstatistik Mekanik: İstatistiksel Dağılımlar, Maxwell-Boltzman İstatistiği, Bir ideal gazda molekül enerjileri, Kuantum İstatistiği,
Rayleigh-Jeans bağıntısı, Planck ışıma yasası, Katıların özgül ısıları.
Bir metaldeki serbest elektronlar, elektron enerjisi dağılımı, konu ile ilgili problem çözümü.
Elemanter Parçacıklar: Yüklü parçacıkların etkileşimi, leptonlar, hadronlar, Elemanter Parçacıkların kuantum sayıları, kuarklar,
Alan bozonları, Standart Model, Evrenin tarihi.
Konu ile ilgili problem çözümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-