DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Fizik * FZ   334 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEDAT PEŞTİMALCİ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.VEDAT PEŞTİMALCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistik fizik makro yapıyla mikro yapı arasındaki köprüyü kuran bilim dalıdır. Termodinamiğin temel ilkeleri kısaca tekrar edilip, mikroskobik özelliklerden makroskobik özellikleri elde etmek için gerekli istatistiksel fizik temelini oluşturmak.
Dersin İçeriği
Parçacık sistemleri, bir sistemin makroskopik ve microskopik parametreleri, tersinir ve tersinmez sistemler, ideal gaz, kapalı kutudaki ideal gazın basıncı ve bir gaz molekülünün aldığı ortalama yol. Olasılık hesapları, Binom dağılımı, ortalama ve standart sapma, sürekli olasılık dağılımları. Parçacık sistemlerinin istatistiksel tanımı, Isısal etkileşme, ısıl dengeye yaklaşım, makroskopik sistemlerde enerji dağılımı, küçük ısı transferi. ideal gazın ortalama basıncı ve ortalama enerjisi. Microskopik teorisi ve makroskopik ölçümler, mutlak sıcaklık tanımı, yüksek ve düşük mutlak sıcaklıklar, iş, iç enerji ve ısı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, Makroskopik Sistemlerin Belirleyici Özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 Temel Olasılık Kavramları internet kaynakları araştırılsın
3 Binom Dağılımı; Sürekli Olasılık Dağılımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
4 Parçacık Sistemlerinin İstatistik Tanımlaması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Isısal Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Isısal Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Mikroskopik Teori ve Makroskopik Ölçmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 ARA SINAV Sınav
9 Entropi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Eşbölüşüm Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Eşbölüşüm Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Genel Termodinamik Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Eğrisel koordinatlar. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Taşıma Süreçlerinin Basit Kinetik Teorisi. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 FİNAL SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Statistical Physics, F. Mandl, Wiley, 1988