DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Fizik * FZ   334 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEDAT PEŞTİMALCİ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.VEDAT PEŞTİMALCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistik fizik makro yapıyla mikro yapı arasındaki köprüyü kuran bilim dalıdır. Termodinamiğin temel ilkeleri kısaca tekrar edilip, mikroskobik özelliklerden makroskobik özellikleri elde etmek için gerekli istatistiksel fizik temelini oluşturmak.
Dersin İçeriği
Parçacık sistemleri, bir sistemin makroskopik ve microskopik parametreleri, tersinir ve tersinmez sistemler, ideal gaz, kapalı kutudaki ideal gazın basıncı ve bir gaz molekülünün aldığı ortalama yol. Olasılık hesapları, Binom dağılımı, ortalama ve standart sapma, sürekli olasılık dağılımları. Parçacık sistemlerinin istatistiksel tanımı, Isısal etkileşme, ısıl dengeye yaklaşım, makroskopik sistemlerde enerji dağılımı, küçük ısı transferi. ideal gazın ortalama basıncı ve ortalama enerjisi. Microskopik teorisi ve makroskopik ölçümler, mutlak sıcaklık tanımı, yüksek ve düşük mutlak sıcaklıklar, iş, iç enerji ve ısı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-