DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nükleer Fizik 1. * FZ   443 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSA DUMANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İSA DUMANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çekirdeğin yapısı, özellikleri, çekirdek modelleri ve şekilleri ile ilgili temel alt yapının oluşturulması.
Dersin İçeriği
Temel Nükleer Yapı: Temel Kavramlar, Nükleer özellikler, birimler ve boyutlar
Kuantum Mekaniğinin Öğeleri:Kuantum Mekaniğinin İlkeleri, Açısal Momentumun Kuantum Teorisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BÖLÜM1: Temel Nükleer Yapı: Temel Kavramlar, Nükleer özellikler, birimler ve boyutlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 BÖLÜM 2: Kuantum Mekaniğinin Öğeleri:Kuantum Mekaniğinin İlkeleri, Açısal Momentumun Kuantum Teorisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Parite, Kuantum İstatistiği, Durumlar Arası Geçişler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
4 BÖLÜM 3: Nükleer Özellikler: Nükleer Yarıçap, Çekirdeğin yük dağılımı, Nükleer maddenin dağılımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Çekirdeklerin kütlesi ve bolluk oranı, Çekirdeğin bağlanma enerjisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Nükleer Açısal Momentum ve Parite, Nükleer Manyetik Momentler, Nükleer Uyarılmış Durumlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 ARA SINAV Sınav
9 BÖLÜM 4: Nükleonlar arası kuvvet: Döteron, Bağlanma enerjisi, spin ve pariteManyetik Dipol Moment, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Elektrik Kuadropol Moment, Nükleon-nükleon saçılması, Proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Nükleer kuvvetin özellikleri ,Değiş-tokuş kuvvet modeli, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 BÖLÜM 5: Nükleer Modeller: Kabuk Modeli, Nükleer kabuk modeli potansiyeli, Spin-yörünge potansiyeli, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Manyetik dipol momentler,Elektrik kuadropol momentler,Değerlilik nükleonları, Çift-çift çekirdekler ve kolektif yapı, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Nükleer titreşimler, Nükleer dönmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Daha gerçekçi modeller, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 FİNAL SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Nuclear Physics: The Core of Matter, The Fuel of Stars (1999). Http://www.nap.edu/openbook