DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BÖLÜM1: Temel Nükleer Yapı: Temel Kavramlar, Nükleer özellikler, birimler ve boyutlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 BÖLÜM 2: Kuantum Mekaniğinin Öğeleri:Kuantum Mekaniğinin İlkeleri, Açısal Momentumun Kuantum Teorisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Parite, Kuantum İstatistiği, Durumlar Arası Geçişler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
4 BÖLÜM 3: Nükleer Özellikler: Nükleer Yarıçap, Çekirdeğin yük dağılımı, Nükleer maddenin dağılımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Çekirdeklerin kütlesi ve bolluk oranı, Çekirdeğin bağlanma enerjisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Nükleer Açısal Momentum ve Parite, Nükleer Manyetik Momentler, Nükleer Uyarılmış Durumlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 ARA SINAV Sınav
9 BÖLÜM 4: Nükleonlar arası kuvvet: Döteron, Bağlanma enerjisi, spin ve pariteManyetik Dipol Moment, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Elektrik Kuadropol Moment, Nükleon-nükleon saçılması, Proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Nükleer kuvvetin özellikleri ,Değiş-tokuş kuvvet modeli, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 BÖLÜM 5: Nükleer Modeller: Kabuk Modeli, Nükleer kabuk modeli potansiyeli, Spin-yörünge potansiyeli, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Manyetik dipol momentler,Elektrik kuadropol momentler,Değerlilik nükleonları, Çift-çift çekirdekler ve kolektif yapı, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Nükleer titreşimler, Nükleer dönmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Daha gerçekçi modeller, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 FİNAL SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Nuclear Physics: The Core of Matter, The Fuel of Stars (1999). Http://www.nap.edu/openbook