DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yarıiletken Aygıt Fiz. FZ   479 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yarıiletken aygıtların üretimi, çalışma prensipleri hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Yarıiletkenlerin yapısı hakkında genel bilgi, Enerji band yapısı, dengede ve denge dışında taşıyıcı konsantrasyonu , Fermi düzeyi, yük taşınımı, özdirençlilik, mobilite, Hall olayı, difüzyon, süreklilik denklemi, Temel aygıt üretim teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Yarıiletkenlerin temel özelliklerini öğrenir.
2) 2. Yarıiletkenlerde enerji bant yapısını öğrenir.
3) 3. Yarıiletkenlerde taşınım mekanizmasını öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yarıiletkenlerin yapısı hakkında genel bilgi İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Enerji band yapısı,; İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Katkılı ve katkısız yarıiletkenler İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Yarıiletkenlerde kusurlar İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Dengede ve denge dışında taşıyıcı konsantrasyonu İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Fermi düzeyi İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Yarıiletkenlerde taşınım özellikleri İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Arasınav sınav Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Yarıiletkenlerde yük taşınımı mekanizması, sürüklenme akımı, özdirenç İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Taşıyıcı konsantrasyonu, mobilite, Hall olayı, iletkenlik tipleri İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Difüzyon akımı, difüzyon denklemi İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Sürüklenme difüzyon eşitliklikleri, Einstein ifadesi İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Yeniden üretim ve birleşim işlemi İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Direk ve İndirek geçişler, jenerasyon-rekombinasyon merkezleri İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 p-n eklemler İlgili konu kitaplardan okunsun, internet üzerinde araştırma yapılsın. Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Final sınav Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Katıhal Elektroniği, Tayyar Cafer