DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilg. Destekli Fizik Eğt. FZ   483 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik Deneylerinde Bilgiayar Kullanımını Gelistirmek
Dersin İçeriği
Labview programlamaya giriş ve uygulama yapılması, Adım motor modeli

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-) Labview Programlama Diliyle Program Yazabilir.
2) 2-)Deney verilerini bilgisayar ve ADC yardımıyla kaydedip analiz edebilir.
3) 3-)Bir deneyi kurup çalıştırabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labview programlamaya giriş Tartışma
2 Labview programlamaya giriş Tartışma
3 Labview´de temel programlama teknikleri Tartışma
4 Labview´de uygulamalar I Tartışma
5 Labview´de uygulamalar II Tartışma
6 Bilgisayarın yazıcı portunun özelliklerini tanıma ve bu portu kullanarak giriş-çıkış işlemleri Tartışma
7 Arabirim sisteminin özellikleri ve arabirim sistemini kullanarak röle kontrölü Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Trafik Işıkları Modeliyle Kontrol Tartışma
10 Adım motorlarına giriş ve adım motorlarının programla kontrölü Tartışma
11 Adım motor modeli Tartışma
12 Adım Motorları ile yazıcı modeli Tartışma
13 Optik Sensörler ve optik sensörlü kapılar Tartışma
14 Optik Sensörleri kullanarak kontrol yöntemleri Tartışma
15 Genel Değerlendirme Tartışma
16-17 FİNAL SINAVI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Grafik Programla Dili Labview, F. Ünsaçar ve E. Eşme, Seçkin yayınları, 2009.
2. Algılayıcılar Döştürücüler, O. Gürdal, Nobel Yayınları, 2000.
3. http://www.ni.com/labview/
4. http://www.obitet.gazi.edu.tr/obitet/sensorler/algilayici.htm