DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik FZ   109 1 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçüm, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, lineer momentum ve çarpışma, dönme kinematiği, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziğin yaşantımızdaki önemini açıklar.
2) Temel fizik yasalarını kullanarak olayları açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Fizik ve ölçme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
2 Vektörler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
3 Bir boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
4 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
5 Hareket kanunları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
6 Dairesel hareket ve Newton kanunları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
7 İş ve enerji Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
10 Çizgisel Momentum ve Çarpışma Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
11 Katı Cismin Sabit bir Eksen etrafında dönmesi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
12 Yuvarlanma hareketi açısal momentum ve Tork Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
13 Titreşim hareketi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
14 Evrensel Çekim Kanunu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
15 Dalga hareketi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Serway Fizik I, F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove, McGraww Hill.