DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik İçin Matematik FZ   238 4 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYŞE POLATÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm uygulamalı bilimlerde olduğu gibi, fizik disiplininde de üst düzeyde ve daha ağır bir matematik kullanımını gerektiren dersler arasında bir köprü kurmak.
Dersin İçeriği
Kompleks Analiz: Kompleks sayılar, kompleks sayılarla işlemler ve kurallar
Kompleks sayıların kompleks düzlemde kutupsal gösterimi
De Moivre formülü, Euler formülü
Kompleks düzlemde bölgeler,kompleks sayıların temel Fonksiyonları, kompleks değişkenli fonksiyonların tasviri (haritalama)
Analitik Fonksiyonlar: Türev,limit ve süreklilik kavramları
Cauchy-Riemann denklemleri, Harmonik fonksiyonlar,
Kompleks Düzlemde İntegraller ve Seriler:
Cauchy Teoremi
Analitk fonksiyonların seri açılımı:Taylor ve Laurent serileri
rezidü teoremi
rezidü tesremi yardımıyla reel integral çözümü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kompleks sayıları tanımlar, dört işlemi yapar.
2) kompleks düzlemde bölgeleri tanımlar.
3) Analitik fonksiyonu tanımlar.
4) harmonik eşleniği tanımlar ve hesaplar
5) Kompleks integral alır.
6) reel integralleri rezidü yöntemiyle çözer


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kompleks Analiz: Kompleks sayılar, kompleks sayılarla işlemler ve kurallar Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Kompleks sayıların kompleks düzlemde kutupsal gösterimi Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 De Moivre formülü, Euler formülü Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Kompleks düzlemde bölgeler,kompleks sayıların temel Fonksiyonları, kompleks değişkenli fonksiyonların tasviri (haritalama)) Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Analitik Fonksiyonlar: Türev,limit ve süreklilik kavramları Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Cauchy-Riemann denklemleri, Harmonik fonksiyonlar Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Kompleks Düzlemde İntegraller ve Seriler: Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Cauchy Teoremi Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 İntegral hesabı temel formülleri ve Cauchy integral formülleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Bazı İntegrallerin Limitleri:Jordon Teoremi,Regüler fonksiyonların türevleri. Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Analitk fonksiyonların seri açılımı:Taylor ve Laurent serileri Kitapta ilgili bölüm incelensin Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Analitk fonksiyonların seri açılımı:Taylor ve Laurent serileri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Rezidü kavramı ve teoremi.Rezidü hesaplama teknikleri ve bazı integrallerin hesabı Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Rezidü kavramı ve teoremi.Rezidü hesaplama teknikleri ve bazı integrallerin hesabı Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kompleks Değişkenler Ve Uygulamaları, Ruel V. Churchill and James Ward Brown. Beşinci Basım, McGraw-Hill Uluslararası yayınları