DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nükleer Fizik 2 * FZ   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU
Dersi Verenler
Prof.Dr.İSA DUMANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İSA DUMANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nükleer bozunma ve radyoaktiflik kavramlarının öğretilmesi. Nükleer yapıdaki radyoaktif bozunmaların ve nükleer reaksiyonların iyi anlaşılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
BÖLÜM 6: Nükleer Bozunma: Radyoaktif bozunma yasası, Radyoaktifliğin üretilmesi ve bozunması,
Ürün aktifliklerinin çoğalması, Bozunma Türleri, Doğal radyoaktiflik
Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü)
BÖLÜM 7: Nükleer radyasyonların ölçümü: Radyasyonun madde ile etkileşmesi, Gazlı Sayaçlar,
Sintilasyon detektörleri, Yarı iletken detektörleri,Sayma istatistiği, Enerji ölçümleri
Çakışma ölçümleri ve zaman çözme gücü, Diğer detektör tipleri
Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü)
BÖLÜM 8: Alfa Bozunumu: Temel bozunma reaksiyonları, bozunumunun sistematiği, yayınlanma teorisi
Alfa bozunumunda açısal momentum ve parite, bozunma spektroskopisi,
Alfa bozunumunda serbest kalan enerji, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü)
BÖLÜM 9: Beta Bozunumu: Beta Bozunumunun Fermi teorisi, Fermi teorisinin klasik deneysel doğrulaması, Açısal momentum ve parite seçim kuralları,
Çift beta bozunumu, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü)
Bölüm 10: Gamma Bozunumu: Gamma bozunumuna enerji açısından yaklaşım
Kuantum Mekaniksel anlatım, Açısal momentum ve parite seçim kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BÖLÜM 6: Nükleer Bozunma: Radyoaktif bozunma yasası, Radyoaktifliğin üretilmesi ve bozunması, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 Ürün aktifliklerinin çoğalması, Bozunma Türleri, Doğal radyoaktiflik Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
4 BÖLÜM 7: Nükleer radyasyonların ölçümü: Radyasyonun madde ile etkileşmesi, Gazlı Sayaçlar, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Sintilasyon detektörleri, Yarı iletken detektörleri,Sayma istatistiği, Enerji ölçümleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Çakışma ölçümleri ve zaman çözme gücü, Diğer detektör tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 ARA SINAV Sınav
9 BÖLÜM 8: Alfa Bozunumu: Temel bozunma reaksiyonları, bozunumunun sistematiği, yayınlanma teorisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Alfa bozunumunda açısal momentum ve parite, bozunma spektroskopisi, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Alfa bozunumunda serbest kalan enerji, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 BÖLÜM 9: Beta Bozunumu: Beta Bozunumunun Fermi teorisi, Fermi teorisinin klasik deneysel doğrulaması, Açısal momentum ve parite seçim kuralları, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Çift beta bozunumu, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Bölüm 10: Gamma Bozunumu: Gamma bozunumuna enerji açısından yaklaşım Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Kuantum Mekaniksel anlatım, Açısal momentum ve parite seçim kuralları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 FİNAL SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
W. N. Cottingham and D. A. Greenwood An Introduction to Nuclear Physics, Second Edition.