DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikte Bilim Tarihi 1 FZ   451 7 3 3 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim tarihinin öneminin vurgulanması, ülkelerin gelişmesinde bilime önem vermenin ve bilimin öneminin kavratılması.
Dersin İçeriği
Bilim Tarihi Nedir, Bilimin Kökeni, Bilimsel Gelişmenin Niteliği,Yazılı Tarih Öncesi Çağlarda Bilim,Çin,Hint Ve Orta Asya´dan Bilim, Çin´de Bilim,Hint´te Bilim, Orta Asya´da Bilim, Mısır Ve Mezopotamya´da Bilim, Yunan Döneminde Bilim, Yunan Döneminin Başlangıcı, Atomsal Evren Kuramı, Platon Akademisi, Astronominin Kuramsal Nitellik Kazanması, Aristoteles, Hellenistik Dönemde Bilim, Romalılarda Bilim, Ortaçağ Hıristiyan Dünyası´nda Bilim, Erken Ortaçağ, Yüksek Ortaçağ, Geç Ortaçağ , Ortaçağ İslâm Dünyası´nda Bilim, Doğa ve Bilgi Felsefesi, Farabi, İbn Sina, Yusuf Has Hacip, George Sarton, Kazvini, İslam Bilimi, Yeniden Doğuş (Rönesans) Dönemi´nde Bilim, Doğa ve Bilgi Felsefesi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimin bugünkü düzeyine gelişindeki aşamalar hakkında tartışmalara katılabilir
2) Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, bilime, bilim insanlarına verilen önemle ilişkisi konusunda genel bir değerlendirme yapabilir,
3) Teknolojinin bugünkü düzeye ulaşmasının bilimdeki gelişmenin bir ürünü olduğu bilincini kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Bilim tarihinin amaçları ve tanımlar. İlgili konu araştırılsın Tartışma
2 Bilim tarihinin önemi, bilimin gelişimindeki Aşamalar İlgili konu araştırılsın Tartışma
3 Eski uygarlıklarda bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
4 Mısır´da Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
5 Mezopotamya´da Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
6 Çin´de Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
7 Hindistan´da Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
8 Arasınav Sınav Yazılı Sınav
9 Antik Yunan´da Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
10 Hellenistik Dönem İlgili konu araştırılsın Tartışma
11 Roma ve Ortaçağ´da Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
12 İslam Dünyasında Bilim İlgili konu araştırılsın Tartışma
13 İslam Bilginlerinin bilime katkısı ve öne çıkan bilim adamlarının yaşamı İlgili konu araştırılsın Tartışma
14 Genel değerlendirme İlgili konu araştırılsın Tartışma
15 Tartışma İlgili konu araştırılsın Tartışma
16-17 Final Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, TÜBİTAK Yayınları, 2003