DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Theoretical Mech. 1 IFZ   213 3 0 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Prof.Dr.METİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans düzeyinde yeterli düzeyde matematik ve fizik dersleri almış olan öğrencilere Newton´un hareket yasalarını tanıtarak, bunların değişik problemlere nasıl uygulanacağını ve ortaya çıkan hareket denklemlerinin nasıl çözüleceğine dair ilkeleri lisans düzeyinde vermektir.
Dersin İçeriği
Newton´un hareket yasaları, Momentum, kinetik enerji, potansiyel enerji, Kuvvet ve korunumlu kuvvet, Doğadaki temel kuvvetler, Harmonik salınıcı, rezonans, Kütle çekim kuvveti, Merkezi kuvvet, Merkezi bir kuvvet altında hareket, Ters kare yasası, Gezegen hareketleri ve Kepler yasaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Newton´un hareket yasalarını bilir, anlar ve yorumlar.
2) Momentum, kinetik enerji, potansiyel enerji kavramlarını bilir ve kullanır.
3) Kuvvet ve korunumlu kuvvet kavramını bilir, doğadaki temel kuvvetleri ve her birinin etki alanlarını bilir.
4) Harmonik salınıcı denklemini yazar ve değişik şartlar altında çözer, rezonans nedir bilir.
5) Kütle çekim kuvvetini bilir ve farklı geometrilere sahip cisimlerin bir parçacığa uyguladığı kütle çekim kuvvetini hesaplar. Kütle çekim potansiyelini bilir ve değişik geometrilere sahip kütleler için hesaplar.
6) Merkezi kuvvet nedir bilir ve özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
7) Merkezi bir kuvvet altında hareket eden bir parçacığın yörüngesinin nasıl hesaplanacağını bilir.
8) Ters kare yasası altındaki bir parçacığın yörüngesini ve özelliklerini bilir.
9) Gezegen hareketleri ve Kepler yasaları ile ilgili bilgi sahibidir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Newton´un hareket yasaları, kuvvet kavramı Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
2 Newton´un hareket yasalarını kullanarak hıza bağlı sürtünme kuvvetlerinin varlığında değişik problemlerin çözümü Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
3 Korunum kuralları, kaosa kısa bir giriş Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
4 Salınımlar, basit harmonik salınım Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
5 sönümlü, sürümlü salınım, rezonans olayı iki boyutta salınım Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
6 iki boyutta salınım, faz uzayı, Problem çözme Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
7 Kütle çekim kuvveti Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
8 ARA SINAVI ARA SINAV
9 Kütle çekim kuvvetine devam Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
10 Merkezi kuvvet hareketi, tanım, özellikleri Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
11 Düzlem kutupsal koordinatlarda hız ve ivme Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
12 İki kütle problemi, Yörünge denklemi Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
13 Gezegen hareketleri Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
14 Kepler yasaları Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
15 Kepler Yasaları devam Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Tartışma
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
2. Herhangi bir Birinci Sınıf Mekanik kitabı, Örneğin Temel Fizik, Çev. Cengiz Yalçın. 3. Herhangi bir Diferansiyel Denklemler ile ilgili kaynak