DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Yönetimi * FZ   303 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik ve modern fizikteki temel konuları kapsamaktadır. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermektir. Ayrıca gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktadır. Verilen problemleri , fiziğin temel prensip ve kavramlarnı anlamadan çözmenin mümkün olmadığını öğrencilere anlatarak, konuları doğru olarak algılamanın ve anlamanın önemini vurgulamak. Bunun yanı sıra öğrencilerimize fiziği sevdirmek için, fiziğin mühendislik bilim dalı üzerindeki rolünü pratik örneklerle gösterilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Ölçme kavramı, vektör işlemleri, İş ve Enerji kavramları, hareket tipleri ve kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel enerji birimle İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Temel enerji kaynakları ve potansiyelinin belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Enerji kullanım alanları ve enerji tüketimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Enerji ölçüm aletleri ve teknikleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Enerji kaynaklarının verimliliği İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Enerjinin verimli kullanımı İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Enerji Kaynaklarının yönetimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir.
9 Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi Investigation of related topics in books
10 Enerji üreten sistemler Investigation of related topics in books
11 Enerji dönüştürme sistemleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Enerji tasarrufu İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Ekonomik analiz yöntemleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Enerji kaynaklarının çevresel etkileri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Enerji ve çevre Yönetimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar