DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parçacık Fiziğine Giriş 2 * FZ   476 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Parçacık Fiziğini Kavratma
Dersin İçeriği
Parçacık hızlandırıcılarının tarihçesi; Lineer ve dairesel hızlandırıcılar; Hızlandırıcıların nükleer fizikteki uygulamaları; CERN, FNAL, DESY, KEK, Türk Hızlandırıcı Merkezi; Gelecek nesil hızlandırıcılar; Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi I; Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi II; Parçacık dedektörleri; Kalorimetreler; Vertex Dedektörleri; Muon Spektrometresi; Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri I; Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri II.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parçacık hızlandırıcılarının tarihçesi İlgili konu araştırılsın
2 Lineer ve dairesel hızlandırıcılar İlgili konu araştırılsın
3 Hızlandırıcıların nükleer fizikteki uygulamaları İlgili konu araştırılsın
4 CERN, FNAL, DESY, KEK, Türk Hızlandırıcı Merkezi İlgili konu araştırılsın
5 Gelecek nesil hızlandırıcılar İlgili konu araştırılsın
6 Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi I İlgili konu araştırılsın
7 Yüklü parçacıkların ve radyasyonun madde ile etkileşimi II İlgili konu araştırılsın
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Parçacık dedektörleri İlgili konu araştırılsın
10 Kalorimetreler İlgili konu araştırılsın
11 Vertex Dedektörleri İlgili konu araştırılsın
12 Muon Spektrometresi İlgili konu araştırılsın
13 Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri I İlgili konu araştırılsın
14 Büyük hadron çarpıştırıcısındaki dedektör sistemleri II İlgili konu araştırılsın
15 Genel tekrar Genel tekrar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Particle Physics, B.R. MArtin & G. Shaw, Second Edition, Wiley