DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Properties Of Materiaıs 2 * IFZ   328 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maddenin temel özelliklerinin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Maddenin anlaşılması neden önemlidir, temel teorik alt yapının tekrarı, klasik ve kuantum mekaniksel yaklaşımlar, termodinamik istatistiksel mekanik yaklaşımları, ideal gaz modeli, ideal gaz denkleminin çıkartılması, mikro büyüklüklerin çıkartılması, ısı sığası, optik, elektrik ve manyetik özellikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katıların dört basit modeli Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
2 Nötr moleküller arasındaki itici ve çekici kuvvetler. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
3 Bağlanma enerjisinin hesabı. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
4 İyonik katıların tanımlanması Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
5 Kovalent katıların incelenmesi Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
6 Metallerin genel incelenmesi Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
7 Kuantum durumları, ilerleyen dalgalar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
8 Ara sınav
9 Basit metaller ve organik katılar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
10 Durum yoğunluğu Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
11 Katıların ısısal genleşme katsayısı, ses hızı Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
12 Katıalrın ısı sığası Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
13 İletkenler ve yalıtkanlar Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
14 Metallerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
15 Zayıf elektrik alan içindeki yalıtkanlar. Kitapta ilgi bölüm çalışılacak
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar