DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği * FZ   498 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bütün çalışma alanlarındaki İSG faaliyetleri hakkında ve İSG yasa ve yönetmeliklerini öğretmek
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bütün yasaları ve hukuksal yönleri ile çalışma alanlarındaki İSG faaliyetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlkyardım Konuyla ilgili verilen notları okumak
2 İş güvenliği kontrolleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
3 Tarım, orman ve hayvancılıkta İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
4 İnşaat işyerlerinde İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
5 İş yeri bina ve eklentilerinde İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
6 Maden iş yerlerinde İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
7 Bakım-onarım işyerlerinde İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
8 Ara Sınav Konuyla ilgili verilen notları okumak
9 Yüksekte çalışmalarda İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
10 Elle kaldırma-taşımalarda İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
11 Basınçlı kaplarda çalışmalarda İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
12 Kapalı alanlarda çalışmalarda İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
13 El aletlerinde çalışmalarda İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
14 Kaldırma araçlarında İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
15 Motorlu araçlarda İSG Konuyla ilgili verilen notları okumak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili verilen notları okumak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar