DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Material Science 2 * IFZ   414 8 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ahmet EKİCİBİL
Dersi Verenler
Doç.Dr.AHMET EKİCİBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknolojik malzemeleri ve uygulama alanlarını öğretmek
Dersin İçeriği
Malzemelerin mekanik özellikleri, Çekme deneyi ve mühendislik gerilme, Sertlik ve sertlik deneylerine bakış, Polimer malzemelere bakış, Malzemelerin faz diyagramları, Üçlü faz diyagramları, Mühendislik alaşımları, Magnezyum, Titanyum ve Nikel alaşımları, Bakır ve Alüminyum alaşımları, Düşük alaşımlı çelikler ve dökme demirler, Metal malzeme kullanan mühendislik tasarımları için malzeme seçimi, Seramik malzemeler, Manyetik Malzemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemelerin mekanik özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
2 Çekme deneyi ve mühendislik gerilme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
3 Sertlik ve sertlik deneylerine bakış Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
4 Polimer malzemelere bakış Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
5 Malzemelerin faz diyagramları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
6 Üçlü faz diyagramları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
7 Mühendislik alaşımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Magnezyum, Titanyum ve Nikel alaşımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
10 Bakır ve Alüminyum alaşımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
11 Düşük alaşımlı çelikler ve dökme demirler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
12 Metal malzeme kullanan mühendislik tasarımları için malzeme seçimi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
13 Seramik malzemeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
14 Manyetik Malzemeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
15 Manyetik Malzemeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Material Sciences and Engineering, William F.Smith