DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güneş Pilleri FZ   485 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotovoltaik piller nedir nasıl çalışır
Dersin İçeriği
Fotovoltaik pillerin gelişimi, güneş enerjisinin kaynağıYeryüzüne gelen güneş enerjisi ve ölçümüYasak enerji aralığı, Kristal yapısı ve yönelimleriElektron ve deşik dinamiği, izinli durumların doldurulma olasılığıElektron ve deşik yoğunlukları, izinli durum yoğunluğuIV grup elementin kovalent bağlanması, grup III ve V katkıları, yük taşıyıcı yoğunluklarıYük taşıyıcılarının taşınması, Katkılı yarıiletkenlerde Fermi düzeyinin konumuIşığın yarıiletkenle etkileşmesi, soğrulması ve birleşme olaylarıYarıiletken aygıt fiziğinin temel eşitlikleripn eklemlerinin elektostatiği ve eklem sığasıNötür bölgede difizyon yoluyla akış, yük taşıyıcılarının injeksiyonupn yapının karanlıktaki özellikleriFotovoltaik pil parametreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Güneş pili ve güneş enerjisi
2) 2.Işığın yarıiletkenle etkileşimi
3) 3.Işığın soğrulması
4) 4.Birleşme olayları
5) 5.Yarıiletken ayğıt fiziğinin temel eşitliklerini
6) 6.p-n eklem diyotları
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotovoltaik pillerin gelişimi, güneş enerjisinin kaynağı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
2 Yeryüzüne gelen güneş enerjisi ve ölçümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
3 Yasak enerji aralığı, Kristal yapısı ve yönelimleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
4 Elektron ve deşik dinamiği, izinli durumların doldurulma olasılığı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
5 Elektron ve deşik yoğunlukları, izinli durum yoğunluğu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
6 IV grup elementin kovalent bağlanması, grup III ve V katkıları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
7 yük taşıyıcı yoğunlukları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınav Tartışma
9 Işığın yarıiletkenle etkileşmesi, soğrulması ve birleşme olayları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
10 Yarıiletken aygıt fiziğinin temel eşitlikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
11 pn eklemlerinin elektostatiği ve eklem sığası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
12 Nötür bölgede difizyon yoluyla akış, yük taşıyıcılarının injeksiyonu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
13 pn yapının karanlıktaki özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
14 Fotovoltaik pil parametreleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
15 Fotovoltaik pil parametreleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
2. M. A. Green , Solar Cells, Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, N. J., 1982